Amazon

Returning Candidate?

Špecialista na bezpečnosť (M/F)

Špecialista na bezpečnosť (M/F)

Job ID 
504212
Location 
SK
Posted Date 
01/03/2017
Company 
Amazon /Slovakia/ s.r.o.
Recruiting Team 
..

Job Description

Špecialista na bezpečnosť (M/F)

V spoločnosti Amazon veríme, že každý deň môže byť dňom, v ktorý urobíte prvý krok; deň, keď sa rozhodnete čeliť novým výzvam; deň, ktorý patrí len vám. V tento deň sa môžete stať súčasťou niečoho veľkého, premeniť svoje sny na skutočnosť a byť súčasťou spoločnosti, ktorá zmení váš pohľad na život. Je to odhodlanie a vášeň. Sme to my. Amazon

Momentálne hľadáme Špecialistu na bezpečnosť, ktorý sa pripojí k nášmu tímu a zohráva kriticky dôležitú úlohu pri podpore funkcie EHS v našom vývoznom sklade (FC). Úspešný kandidát musí byť skúsený, inovatívny, praktický, aktívne orientovaný na zákazníka, s mimoriadnym citom pre bezpečnosť, so schopnosťou identifikovať, koordinovať a riadiť neustále zlepšovanie v oblasti bezpečnosti a schopnosť zaangažovať partnerov v rámci prevádzky a tímov podpory. Úspešný kandidát bude podriadený priamo Manažérovi FC EHS.

Kľúčové úlohy a zodpovednosti zahŕňajú:
- Pomoc Manažérovi EHS pri zabezpečovaní plnenia výkonov v oblasti Bezpečnosti spoločne s osobnými, tímovými a funkčnými cieľmi, riadenie a/alebo organizovanie školiacich programov pre kritické témy FC EHS
- Podpora a implementácia programov EHS v rámci operácií FC
- Podpora FC v aktivitách súvisiacich s vyhodnotením kľúčových rizík
- Podpora obchodnej činnosti so zabezpečením zhody s miestnou a európskou legislatívou
- Zaistenie zachovania neustálej presnosti systémov EHS z hľadiska dopĺňania hlásení o nehodách a potrebnými podpornými dokumentmi, aktuálnosti doplnených empirických dát, ktoré pomáhajú Manažérovi EHS pri príprave/vydávaní pravidelných a mimoriadnych hlásení a hlásení s kľúčovými dátami
- Pomoc Manažérovi EHS so zostavovaním programov pre prevenciu nehôd, aktívne prispievanie k zlepšovaniu bezpečnosti na pracoviskách a pozitívne ovplyvňovanie trendu nehodovosti
- Príprava odpovedí pre poisťovne/právnych zástupcov v reakcii na ohlásené škody na zdraví
- Účasť na programe auditu bezpečnosti EU FC EHS
- Koordinovane a zaškolenie nových členov tímu pre riadenie procesov bezpečnosti
- Zastupovanie Manažéra EHS podľa potreby
- Organizovanie, podpora a prispievanie k stretnutiam Komisie FC pre riadenie bezpečnosti
- Organizovanie a vykonávanie základných prieskumov a kontrola v prostredí FC, v procesoch FC, zaisťovanie bezpečnosti a koordinovanie postupov zamestnancov
- Akékoľvek iné opodstatnené úlohy.

Basic Qualifications

ZÁKLADNÁ KVALIFIKÁCIA

- Preukázateľne disponuje vysokou úrovňou porozumenia základnej/relevantnej legislatívy EHS
- Kandidáti disponujú vysokoškolským (alebo ekvivalentným) vzdelaním síce nie v odbore bezpečnosti, ale majú podobné skúsenosti v odbore.

Preferred Qualifications

PREFEROVANÁ KVALIFIKÁCIA

- Kvalifikácia/skúsenosti v súvislosti s postupmi Lean, 5S a Kaizen
Amazon je zamestnávateľ, ktorý presadzuje rovnosť príležitostí. Veríme, že rozmanitosť našich zamestnancov je základným pilierom nášho úspechu. Naše rozhodnutia sú založené na vašich skúsenostiach a zručnostiach. Našim cieľom je objavovať, vynájsť, zjednodušovať a budovať. Žiadosti prijímame od všetkých, bez ohľadu na vek, pohlavie, postihnutie, sexuálnu orientáciu, rasu, náboženstvo alebo presvedčenie.