• Kierownik Sekcji Utrzymania Ruchu i Infrastruktury - Reliability Engineering Area Manager

  Location PL-Sosnowiec
  Posted Date 2 months ago(14/05/2018 10:33)
  Job ID
  627280
  Company
  Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
 • Job Description

  Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Reliability Engineering Area Manager. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych.

  CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
  Osoba na stanowisku Reliability Engineering Area Manager pełni funkcję kierownika liniowego zespołu techników-inżynierów. Głównym obszarem jej zainteresowania jest bezpieczeństwo, o które dba poprzez szkolenie i rozwój członków zespołu. Gwarantuje ona wysoki poziom dostępności sprzętu poprzez nadzorowanie realizacji całej konserwacji zapobiegawczej oraz przestrzegania wewnętrznych procesów i procedur.

  NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI:
  • prowadzenie i wspieranie zespołu oraz pełnienie funkcji mentora poprzez odkrywanie barier, które uniemożliwiają personelowi pracę w bezpieczny, standardowy i efektywny sposób; współpraca z zespołem i całą siecią w celu wykorzystania dostępnej wiedzy technicznej i opracowania rozwiązań;
  • wspieranie osoby na stanowisku Reliability Engineering Manager w ramach współpracy z działem bezpieczeństwa i kierownictwem obiektu w celu wdrażania, rejestrowania i kontrolowania programów dotyczących bezpieczeństwa i zachowania zgodności z przepisami – wszystko z myślą o zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy całemu personelowi;
  • wdrażanie standardów obowiązujących w całej sieci i koncentracja na konserwacji zapobiegawczej w celu zapewnienia wysokiego poziomu dostępności sprzętu dla naszych klientów wewnętrznych;
  • zapewnienie wystarczającej kompetencji technicznej na obsługiwanych zmianach poprzez organizację programu szkoleniowego dla zespołu oraz zarządzanie jego realizacją;
  • zarządzanie lokalnymi projektami lub wspieranie projektów realizowanych na obszarze UE, zależnie od poleceń przełożonego;
  • gotowość do pracy w systemie zmianowym w celu zachowania dobrych relacji z zespołem i zyskania wiedzy o codziennej pracy.

  Basic Qualifications

  • duże praktyczne doświadczenie inżynierskie, obejmujące m.in. zarządzanie pracownikami;
  • tytuł licencjata na kierunku technicznym (inżynieria przemysłowa, elektryczna, mechaniczna lub budownictwa) uzyskany na akredytowanej uczelni lub ponad 2-letnie doświadczenie w pracy w zespole inżynierów firmy Amazon;
  • duże umiejętności w zakresie urządzeń elektrycznych i mechanicznych;
  • doświadczenie w pracy ze sprzętem zautomatyzowanym, w tym z maszynami pakującymi oraz systemami sortującymi i przenoszącymi;
  • zaawansowana umiejętność porozumiewania się w języku angielskim (pisemnie i ustnie) i w języku lokalnym;
  • doświadczenie w pracy wymagającej przestrzegania odpowiednich standardów i przepisów BHP;
  • zaawansowana obsługa programów komputerowych (MS Office, CAD).

  Preferred Qualifications

  • praktyczna znajomość specjalistycznego sprzętu inżynierskiego i wyposażenia technicznego w centrum logistycznym, a także procedur dotyczących prac konserwacyjnych i bezpieczeństwa;
  • doświadczenie w pracy z systemami kontroli opartymi na sterownikach PLC;
  • doświadczenie w zarządzaniu projektami;
  • znajomość programów CMMS;
  • doświadczenie w zakresie metodologii Kaizen i procesu ciągłego doskonalenia.

  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share this job