• Koordynator ds. Niebezpiecznych Odpadów (Hazmat Waste Coordinator)

  Location PL-Sosnowiec
  Posted Date 1 month ago(20/12/2018 7:03)
  Job ID
  766336
  Company
  Amazon Fulfillment Poland sp. z o.o.
  Company/Location (search) : Country (Full Name)
  Poland
 • Job Description

  Koordynator ds. Niebezpiecznych Odpadów (Hazmat Waste Coordinator)

  Miejsce pracy: Sosnowiec

  Firma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Koordynator ds. Niebezpiecznych Odpadów (Hazmat Waste Coordinator).
  Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych wysoce zautomatyzowanych, dynamicznie działających centrów logistycznych, gdzie będzie odpowiadać koordynację i optymalizację procesów związanych z utylizacją niebezpiecznych odpadów, współpracę z firmami zewnętrznymi oraz inne zadania związane ze wsparciem technicznym w zakresie zarządzania odpadami.

  Do podstawowych zadań na tym stanowisku należą:

  · Współpraca z odbiorcami odpadów i działem BHP w zakresie codziennego zarządzania procesami utylizacji odpadów niebezpiecznych.
  · Regularne monitorowanie stanu technicznego pojemników na odpady oraz obszarów przechowywania odpadów.
  · Kordynowanie pracy zespołu zgodnie ze zmieniającym się zapotrzebowaniem.
  · Monitorowanie ilości odpadów niebezpiecznych i przygotowywanie regularnych raportów w tym zakresie.
  · Monitorowanie właściwego sortowania i klasyfikacji odpadów.
  · Prowadzenie dokumentacji związanej z odpadami niebezpiecznymi.
  · Raportowanie ryzyk oraz problemów mających związek z utylizacją odpadów.

  Basic Qualifications

  PODSTAWOWE WYMAGANIA:
   • znajomość i dobre zrozumienie procesów w centrum logistycznym
   • elastyczność oraz doskonała umiejętność określania priorytetów i zadań w dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy
   • zrozumienie technicznych aspektów zarządzania odpadami
   • umiejętność pracy w zespole i wysokie zdolności komunikacyjne
   • dobra znajomość obsługi komputera, w szczególności Excel

  Preferred Qualifications  Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

  Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
  Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.
  Sorry the Share function is not working properly at this moment. Please refresh the page and try again later.
  Share this job